Fire gode råd til dig der køber bolig

Her finder du et eksempel på oversættelse af en tekst fra dansk til engelsk.
Den danske tekst indeholder 858 ord, oversætning koster 841,- + moms.

Original dansk tekst

Fire gode råd til dig der køber bolig

Frygter du en ny boble på markedet?

Følg disse fire råd, så står du mere sikkert, hvis boblen brister, siger Danske Boligadvokater.

Boligpriserne i København, Gentofte, Aalborg og på Frederiksberg er steget så meget, at de nærmer sig samme niveau som før krisen.

Det får blandt andre cheføkonom Steen Bocian fra Danske Bank til at frygte en boligboble som den, vi så under finanskrisen.

Ifølge Jan Schøtt-Petersen, der er advokat og formand for Danske Boligadvokater, skal du altid tage følgende forbehold, når du køber bolig.

De fire råd kan også være med til at sikre dig, hvis en ny boligboble er over os.

Leder du efter bolig på for eksempel Christianshavn er det vigtigt at du tager disse fire forbehold, inden du springer ud i et dyrt køb.

1. Vurder købet

– Først og fremmest skal du selvfølgelig undersøge, om det er et fornuftigt køb, du er ved at foretage, siger Jan Schøtt-Petersen.

Med det mener han, at du skal sammenligne prisen med andre boliger, der er solgt i samme område, hvor lang tid lejlighederne ligger, før de bliver solgt, og priserne på boligmarkedet i det hele taget.

På den måde kan man også se, om priserne stiger i en alt for hastig kurve, siger han.

2. Vurder din egen situation

Derudover er det vigtigt at give din egen økonomi et grundigt eftersyn.

– Du skal også se på din egen situation. Læg et

budget for din økonomi, der viser, om du har råd til den bolig, du er interesseret i, siger boligadvokaten.

Det er vigtigt, at du har et fornuftigt rådighedsbeløb, når regninger og lån er betalt.

3. Foretag en ‘følsomhedsanalyse’

Men du skal også tage højde for det, Jan Schøtt-Petersen kalder ‘skæve forløb’, der muligvis vil opstå i dit liv.

– Lav en vurdering af, hvor galt det skal gå, før du ikke kan sidde i boligen længere. Har du for eksempel råd til at blive arbejdsløs, syg eller – hvis du køber med partner – at blive alene?, siger han.

Under finanskrisen måtte mange boligejere få fra hus og hjem med store tab, men ifølge Jan Schøtt-Petersen kunne mange ride stormen af og blive siddende, fordi de havde plads i deres økonomi.

Derfor er det vigtigt at sikre sig mod uforudsete

hændelser med et tilpas stort rådighedsbeløb og de rigtige forsikringer – for eksempel en ulykkesforsikring, der sikrer en økonomisk dækning, hvis du kommer ud for kritisk sygdom.

4. Hav is i maven

Endeligt skal man have is i maven.

– Det er et nemt råd at give, det ved jeg godt. Men lad være med at falde for, at der står 10 andre og vil købe samme bolig. Hvis ikke det bliver lige netop denne lejlighed, må du tænke, at der kommer noget andet, du bliver lige så glad for, siger Jan Schøtt-Petersen.

Han maner til ro og besindighed og understreger, at også boligkøberne kan være med til at forhindre en boligboble, hvis de lader være med at byde priserne urealistisk højt op.

FAKTA Hvad er en boligboble?

Økonomer og politikere taler fra tid til anden om frygten for en boligboble, og Når boligpriserne stiger, er eksperter ikke sene til at advare imod en boligboble, men hvad dækker begrebet over. Få styr på boligboblen her.

Det bliver brugt i flæng, hver gang boligpriserne stiger markant i dele af landet.

Oplever vi en boligboble? Er der en ny boligboble på vej, spørger økonomer, politikere, ejendomsmæglere og andre med særlig interesse for boligmarkedet.

Men hvad er egentlig definitionen på en boligboble – og hvad er tendensen i andre lande?

Kunstigt opskruede priser

En boligboble er populært sagt en kraftig prisstigning som ikke kan forklares ud fra realøkonomiske forhold, hvilket vil sige beskæftigelse, indkomst, befolkningsstørrelse, rente og skatter.

Hvis priserne derimod stiger voldsomt på grund af en spekulation i fremtidige boligpriserne, er der opstået en boligboble. Spekulationen kan nemlig gå hen og virke selvforstærkende på priserne, der så kan stige til et niveau, der er kunstigt højt.

En boligboble vil være kendetegnet af stor handelsaktivitet og kraftige prisstigninger. Boblen kan pludselig kollapse, når markedsaktørerne indser, at priserne er kunstigt høje. Det

afgørende for om et boligmarked er inde i en boligboble, er altså spekulations-elementet.

Spekulation er drivkraften i boligbobler

I Danmark har vi især set spekulation i forbindelse med projektsalg af nybyggeri, ligesom forældrekøb har et spekulativt element i sig.

I Danmark har spekulation i ejendomme historisk set været en forretning, som relativt få mennesker, har begivet sig ud i.

I USA har spekulation derimod været særdeles udbredt i form af house flippers, der køber boliger udelukkende med det formål at sælge dem igen og tjene penge på det.

I England er det til gengæld meget udbredt, at man køber boliger med henblik på at udleje dem i en periode – buy to let, kaldes fænomenet.

Sidste boble

Den seneste boligboble, som vi har oplevet i Danmark var i 2006-2007, hvor boligpriserne nåede et ekstremt højt niveau.

Da boblen sprang styrtdykkede priserne, hvilket efterlod en masse mennesker teknisk insolvente.

Det betød, at de havde en større gæld end deres bolig var værd.

Kilde:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/fire-gode-raad-til-dig-der-skal-koebe-bolig

https://www.dr.dk/nyheder/penge/fakta-hvad-er-en-boligboble

Tekst oversat til engelsk

4 Tips to Follow When House-Hunting

Do you fear a new financial bubble on the housing market? Follow these 4 tips by Danske Boligadvokater when house-hunting, to feel safer in your purchase if a new housing bubble should burst.

Due to Covid-19, we have seen a sharp rise in the housing prices of Copenhagen, Gentofte, Aalborg and Frederiksberg, approaching the same level as before the financial crisis.

This makes chief economist, Steen Bocian from Danske Bank, fear that we stand before a new housing bubble, similar to the one in 2008.

According to Jan Schøtt-Petersen, lawyer and chairman of Danske Boligadvokater, you must always take the following precautions when house-hunting.

These tips could also help you with feeling more secure in your potential home purchase, should a new bubble begin to take form.

It is especially important to take these 4 tips into account before diving headfirst into an expensive purchase, if you are looking for homes around, for example, Christianshavn.

1. Assess your potential purchase

“First and foremost, you have to investigate whether it is a sensible purchase,” says Jan Schøtt-Petersen.

“You should compare the prices of other homes sold in the same area, how long they are for sale before they are bought, and the prices in the general housing market.”

“In this way, you will notice if housing prices are rising at a rate that is too rapid,” he says.

2. Assess your own financial situation

Moreover, it is important to give your own finances a thorough look before beginning your house-hunt.

“You also have to look at your own financial situation. Make a budget so you are able to see whether the house or apartment you are interested in is within your budget,” says the housing lawyer.

“It is important to have a reasonable sum of money at your disposal after bills and loans have been paid.”

3. Make a ‘financial sensitivity analysis’

However, you should also take into account, what Jan Schøtt-Petersen calls, ‘unforeseen life circumstances’.

“Make an assessment of how sensitive your financial situation is to life changes, and how much your life can change before you have to give up the house.”

“For example, can you afford being unemployed, chronically ill or alone, if separated from a partner and co-owner?” he asks.

During the financial crisis, many homeowners had to move from house to house, resulting in large financial losses, but many could weather the storm because they had financial means to do so.

Therefore, it is crucial to take unforeseen life circumstances into account, for example, by having sufficient savings and buying suitable insurances. Schøtt-Petersen recommends buying an insurance which, for example, covers financial losses in the event of critical illness.

4. Stay level-headed

Finally, you must stay level-headed.

“I know this is easier said than done. However, even though you are told there are 10 other potential buyers, you should not rush into a purchase. If you miss on the opportunity to buy a specific apartment, you have to stay level-headed. Remember another apartment will appear, which will make you just as happy,” says Jan Schøtt-Petersen.

He recommends you house-hunt carefully and calmly. He also points out that buyers can help preventing a bubble by not making unrealistically large offers.

FAQ: What is a bubble?

Economists and politicians talk from time to time about the fear of a housing bubble, and when housing prices rise, experts tend to warn against a ‘bubble’. Yet, what is a bubble and what causes it? Find out in this section.

The term is often used around periods in which housing prices rise markedly in parts of the country.

“Is this a bubble? Is a new bubble on the way?” economists, politicians, real estate agents and others with special interest in the housing market ask.

But what exactly is the definition of a housing bubble – and what are the tendencies in other countries, concerning housing bubbles?

Artificially inflated prices

A housing bubble is popularly said to be a sharp rise in prices, which cannot be explained by real economic circumstances in a country, i.e. employment, income, population size, interest rates and taxes.

If, on the other hand, prices rise sharply due to speculation in future housing prices, a bubble has appeared. This is because speculation can have a self-perpetuating effect on housing prices, and thus, it artificially increases the selling prices of homes.

A housing bubble is characterized by increased trading activity and rapid increase in prices overall. However, the bubble might suddenly collapse, when market participants realize the prices increase artificially. The decisive factor for whether the housing market develops a bubble is therefore the speculative element.

Speculation is the driving force of housing bubbles

In Denmark, we have especially seen speculation in connection with project sales of new buildings, as well as parental purchases of houses and apartments.

In Denmark, real estate speculation has historically been a business into which relatively few people have ventured.

In the United States, on the other hand, speculation has been widespread in the form of house flippers, who buy homes solely for the purpose of selling them again for profit.

In England, on the other hand, it is very common to buy homes in order to rent them out to others for a period of time. This phenomenon is called buy to let.

The latest housing bubble

The latest housing bubble we experienced in Denmark was in 2006-2007 when housing prices reached an extremely high level.

When the bubble burst, prices plummeted, leaving a lot of people technically insolvent. This meant their debt was bigger compared to the worth of their homes.

Rul til toppen