Mageløse Skagen

Her finder du et eksempel på oversættelse af en tekst fra dansk til engelsk.
Den danske tekst indeholder 414 ord, oversætning koster 406,- + moms.

Original dansk tekst

Skagens magi

En fiskerbefolkning, der lever af havets rigdom og skæbnens nåde. Og en kunstner tradition, der gennem generationer har sat disse mennesker på lærred, vers og toner. Det er den kontrast og symbiose, der gør Skagen til et magisk sted.

Du mærker det den dag i dag. Fiskernes fåmælte lune og kunstnernes store armbevægelser. Og så den særprægede natur med sandmiler, stensletter og Grenen i konstant bevægelse og forandring. Du er på besøg i en egn og hos et folk, hvor det slet ikke er til diskussion, at naturen er den mægtigste.

På naturens præmisser

På Skagens odde er det havets bølger og vindens kraft, der bestemmer, hvordan naturen ser ud. Som suverænt afgør levevilkårene for både planter og dyr – og for menneskene.

Det mest imponerende og frygtindgydende naturfænomen er sandflugten, som gennem århundreder gjorde området til et meget ugæstfrit sted for mennesker.
Den Tilsandede Kirke taler sit tydelige sprog, og mod syd kan du opleve vindens og sandets kraft i Råbjerg Mile, Nordeuropas største vandreklit, der bevæger sig med omkring 15 meter om året tværs over Skagens odde og lægger alt øde på sin vej.

Skagen en usædvanlig købstad

Skagen menes at være grundlagt i 1200-tallet og fik købstadsrettigheder i 1413. Fiskeri var hovederhvervet, men byen havde ingen havn, og bådene måtte trækkes op på stranden.

En udstrakt toldfrihed for fangsten gavnede byen, der havde gode tider i 1500-tallet, hvorefter en alvorlig tilbagegang fulgte til ind i 1800-tallet med svigtende fiskeri og en ødelæggende sandflugt, der medførte, at man i 1795 måtte opgive den gamle kirke. Senere i 1800-tallet begyndte befolkningstallet atter at vokse.

Jernbanen fra Frederikshavn kom til Skagen i 1890, byen fik sin første havn i 1907 og i 1917 etablerede Karstensen sit skibsværft, der i dag er et af Danmarks få nybygningsværfter.

Livsnerven i Skagen

En meget stor del af Skagens indkomster kommer fra havnen og fiskeriet. Sådan har det været i generationer, og udviklingen fortsætter – en stor havneudvidelse er netop gennemført. Skagen har Danmarks største fiskerihavn med landets største sildefabrik og verdens største fiskemels- og fiskeoliefabrik. Foruden skibsværft og mange andre maritime arbejdspladser.

Skagen Havn er en travl erhvervshavn, men den er også stedet, hvor skagboer og gæster mødes for at hygge sig. Og om sommeren er de inderste bassiner fyldt med lystsejlere.

Skagen har i dag knap 9000 fastboende, som hvert år får besøg af 2 mio. gæster. På en sommerdag kan der let være 50.000 gæster i byen og på Grenen.

Tekst oversat til engelsk

Skagen’s magical atmosphere

Skagen is a magical place influenced by contrasts and the symbiosis of these. The town had a population of fishermen, who lived off of the sea and at the mercy of fate. Meanwhile, it was and still is a town which attracts many artists who have for many generations painted these local fishermen on canvas and applauded their way of living in poetry and music.

You can still notice this contrast and symbiosis. The fishermen have a quiet demeanor and the artists have an expressive temperament. This contrast also collides with the area’s distinctive nature of sand dunes, stony plains and the northernmost point of Skagen, Grenen, which is constantly changing. You are visiting a region which is formed by nature’s contrasts, and inhabited by people who are aware of the powerful nature surrounding them.

At nature’s mercy

On the northernmost point of Skagen, Grenen, the waves of the sea and the force of the wind decide how the area looks. Consequently, these living conditions reigns supreme over plants, animals and humans.

The area’s most impressive and fearsome natural phenomenon is the drifting sand, which has for centuries made the area a very inhospitable place for the population. The lonely state of The Sanded Church shows the merciless nature of the sand, and to the south of Skagen, you can experience the united power of the wind and sand at Råbjerg Mile, Northern Europe’s largest migrating sand dune. As it moves across the area surrounding Skagen at about 15 meters a year, it leaves everything desolate in its path.

Skagen: An unusual market town

Skagen is believed to have been founded in the 13th century, and it gained municipal charter in 1413. Fishing was the main occupation of its population, but at the time, the town had no harbor and the boats had to be pulled up on the beach.

During the 16th century, the town flourished as the fishermen were exempt from paying taxes on fish caught in the area. Hereafter, a severe decline in the town’s success followed in the 19th century due to reduced catch sizes, and a devastating sand drift led to the destruction and abandonment of the old church in 1795, which is now known as The Sanded Church. Later in the 19th century, the population size began to increase once more.

The railway from Frederikshavn was expanded to Skagen in 1890, while the town built its first port in 1907, and in 1917, Karstensen established a shipyard, which today is one of Denmark’s few shipyards.

The heart of Skagen

A very large part of Skagen’s income comes from the harbor and the caught fish. This has been the case for many generations, and this development continues – for example, a large expansion of the harbor has recently been completed. Moreover, Skagen is Denmark’s largest fishing port with the country’s largest herring factory, the world’s largest fishmeal and fish oil factory, shipyard and many other maritime workplaces.

Besides being a busy industrial port, Skagen’s harbour also attracts residents of Skagen and tourists alike. During the summer, the inner harbor basins are filled with visiting tourists’ yachts and sailing ships.

Today, Skagen has almost 9,000 permanent residents, and is visited every year by around 2 million tourists. On a summer day, there can easily be 50,000 guests visiting the town and the point of Skagen, Grenen.

Rul til toppen