Tesla Q1 2021 Vehicle Production & Deliveries

Her finder du et eksempel på oversættelse af en tekst fra dansk til engelsk.
Den danske tekst indeholder 281 ord, oversætning koster 298,- + moms.

Original engelsk tekst

Tesla Q1 2021 Vehicle Production & Deliveries

GLOBE NEWSWIRE

Apr 2, 2021

PALO ALTO, Calif., April 2, 2021 – In the first quarter, we produced just over 180,000 vehicles and delivered nearly 185,000 vehicles. We are encouraged by the strong reception of the Model Y in China and are quickly progressing to full production capacity. The new Model S and Model X have also been exceptionally well received, with the new equipment installed and tested in Q1 and we are in the early stages of ramping production.

 ProductionDeliveriesSubject to operating lease accounting
Model S/X2,0206%
Model 3/Y180,338182,7807%
Total180,338184,8007%

 

Our net income and cash flow results will be announced along with the rest of our financial performance when we announce Q1 earnings. Our delivery count should be viewed as slightly conservative, as we only count a car as delivered if it is transferred to the customer and all paperwork is correct. Final numbers could vary by up to 0.5% or more. Tesla vehicle deliveries represent only one measure of the company’s financial performance and should not be relied on as an indicator of quarterly financial results, which depend on a variety of factors, including the cost of sales, foreign exchange movements and mix of directly leased vehicles.

Forward-Looking Statements

Statements herein regarding the timing and future progress of our vehicle production ramp are “forward-looking statements” based on management’s current expectations and that are subject to risks and uncertainties. Various important factors could cause actual results to differ materially, including the risks identified in our SEC filings. Tesla disclaims any obligation to update this information.

Kilde: https://ir.tesla.com/press-release/tesla-q1-2021-vehicle-production-deliveries

Tekst oversat til dansk

Tesla 2021: 1. kvartals køretøjsproduktion og -leverance

GLOBE NEWSWIRE

2. april 2021

PALO ALTO, Californien, 2. april 2021 – I 1. kvartal producerede vi godt 180.000 køretøjer og leverede næsten 185.000 køretøjer. Vi glædes over den gode modtagelse af Model Y i Kina, hvor vi meget snart når til fuld produktionskapacitet. Den nye Model S og Model X er også blevet modtaget overordentligt godt, med det nye udstyr installeret og testet i 1. kvartal, og vi er i de tidlige stadier af at forbedre produktionen.

ProduktionLeverancerEstimat af køretøjer til leasing
Model S / X20206%
Model 3 / Y180.338182.7807%
I alt180.338184.8007%

 

Resultaterne af vores nettoindkomst og likviditet vil sammen med resten af ​​vores økonomiske resultater blive offentliggjort i  offentliggørelsen af vores indtjening fra 1. kvartal. Antallet af leverancer skal betragtes som et forsigtigt estimat, da vi kun tæller en bil som leveret, hvis den er blevet overtaget af kunden, og alt papirarbejde er udført korrekt. Vores endelige tal kan variere med op til 0,5% eller mere. Leverancer af Tesla-køretøjer repræsenterer kun ét område af virksomhedens økonomi, og skal ikke tolkes som en indikator for kvartalsvise økonomiske resultater, som også afhænger af en række andre faktorer; herunder salgsomkostninger, valutakursbevægelser og antal af direkte leasede køretøjer.

Fremtidsrettede udtalelser

Pressemeddelelser vedrørende tidsplanen for den fremtidig udvikling og forbedring af køretøjsproduktionen er “fremtidsrettede udtalelser”, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger, med forbehold for risici og uvisheder. Forskellige vigtige faktorer kan få de faktiske resultater til at variere væsentligt, herunder de risici, der er identificeret i vores SEC-arkivering. Tesla fraskriver sig enhver forpligtelse til at opdatere disse oplysninger.

Rul til toppen